Token Supply

Tổng cung cấp $ FAME

1,100,000,000 FAME token

Nguồn cung tuần hoàn ban đầu tại TGE

$11,220,000

Giá niêm yết

$0,03

Vốn hóa thị trường ban đầu

$336,600

Blockchain

NEAR

Phân bổ FAME Token: Việc phân bổ $ FAME cho các phần khác nhau như sau:

Lịch phát hành token và thời gian đăng ký: Ở TGE, 1,12% trong tổng số $FAME Token sẽ được phát hành từ phân bổ Chiến lược, Bán riêng và Tiếp thị, Danh sách IDO. Vui lòng kiểm tra bảng sau để biết lịch trình phát hành và hình sau để biết lịch trình phát hành.

Tiến trình biểu quyết cho $FAME:

Last updated