Vùng đất

Mua các gói nông trại dựa trên nhu cầu của game thủ, không có cơ chế NFT mới cho Nông trại. Độ hiếm được xác định dựa trên chức năng của từng trang trại (săn bắn, câu cá, khai thác, trồng trọt ...) và số lượng của mỗi ô.

Last updated