Nền tảng công việc

Một trong những vấn đề phổ biến nhất mà các trò chơi NFT gặp phải là các nhà đầu tư mua NFT, tuy nhiên họ không có đủ thời gian để chơi các trò chơi và những người chơi thực sự muốn chơi trò chơi mà không có vốn.

Khái niệm này dựa trên mô hình thỏa thuận kinh doanh giữa nhà đầu tư (chủ sở hữu NFT) và người thuê NFT. Giá trị tài chính dựa trên sự đồng thuận trong hợp đồng thông minh. Điều này khuyến khích người chơi (Gamer) tham gia mà không cần phải đầu tư tiền.

Tại Farm Me, chúng tôi cung cấp một nền tảng việc làm, nơi mọi người có thể chơi và kiếm tiền thật, đồng thời kết nối giữa các nhà đầu tư và người chơi trò chơi. Tính năng này nhằm mục đích giải quyết các vấn đề mà (các) GameFi khác đang gặp phải, giúp tăng lực kéo và thu hút nhiều người chơi hơn từ các trò chơi truyền thống khác.

  • Nộp đơn xin việc từ các nhà đầu tư theo các nhiệm vụ trong trò chơi, kiếm thêm $ME hoặc vật phẩm / mảnh quý hiếm để nâng cấp cấp độ

  • Thuê những người chơi khác để hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày hoặc làm việc chăm chỉ trong các hoạt động trong trò chơi như thu hoạch các vật phẩm đúng hạn để tránh giảm / mất sản lượng (Chúng tôi không áp dụng cơ chế xoay vòng khi thu hoạch)

Last updated