Anh hùng

Anh hùng được giao dịch trên Thị trường token chính của trò chơi là $FAME. Trong game, các Anh hùng được chia thành 6 nhóm để người chơi mở quà ngẫu nhiên. Mỗi nhóm có hình dạng khác nhau với các chỉ số khác nhau, vì vậy mỗi Anh hùng bạn sở hữu là duy nhất.

Mỗi Anh hùng có thể có 0-2 kỹ năng bị động, hỗ trợ người chơi thực hiện các hoạt động trong game.

Last updated