Blockchain Game

Có thể xây dựng một chuỗi chéo / siêu chuỗi cho nền tảng Blockchain cho phép người chơi dễ dàng chuyển đổi giữa các chuỗi khối để chơi một trò chơi.

Last updated